پذیرش اثر

انتشارات علمی پارسیان پذیرای هر ایده و فکر نو در زمینه‌ی نشر کتاب‌های دانشگاهی است و با رویکرد حرفه‌ای خود، استادان و فرهیختگان گرامی را در چاپ آثار وزین و گران‌سنگشان یاری دهد. ایده‌ها و آثار خود را برای بررسی و بهره‌گیری به parsianspub@gmail.com ارسال فرمایید.