محاسبات آماری با R

محمد مرادی

عبدالله جلیلیان

محاسبات آماری با R

تماس با انتشارات: 09366033170

ارسال ایمیل به: parsianspub@gmail.com

خرید از کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور

فهرست