تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

سید مرتضی امینی

مهدی روزبه

حسین زمانی

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

تماس با انتشارات: 09366033170

ارسال ایمیل به: parsianspub@gmail.com

خرید از کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور

فهرست