تحلیل رگرسیون خطی با R

سمانه افتخاری مهابادی

سید مرتضی امینی

احمد پارسیان

حسین زمانی

تحلیل رگرسیون خطی با R

تماس با انتشارات: 09366033170

ارسال ایمیل به: parsianspub@gmail.com

خرید از کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور

فهرست