تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوط هستند.
slideshow-p12
آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

جلد اول

مشاهده مشخصات کتاب

slideshow-p22

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

جلد دوم

مشاهده جزئیات کتاب

slideshow-32
استنباط آماری

جلد اول

مشاهده مشخصات کتاب

کتب منتشر شده

103

cover-layed-i1

استنباط آماری
(جلد اول)

102

cover-layed-p2

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها
(جلد دوم)

101

cover-layed-p1

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها
(جلد اول)